______________________________________________________________________________

Bokföring

Vi hjälper dig att få struktur på din redovisning och ser till att den följer de krav som bokföringslagen ställer.
Du frigör mer tid till din övriga verksamhet.

Löpande bokföring

Fakturering

Momsdeklaration

Månadsrapporter

______________________________________________________________________________

Löner

Lönebesked

Arbetsgivardeklaration

Rapportering till Fora och andra pensionsbolag

Anställningsavtal, arbetsgivarintyg och andra personalhandlingar

______________________________________________________________________________

Bokslut

Vi hjälper dig med att utforma dokument för företagets årsavslut beroende på bolagsform.

Årsbokslut för enskild firma

Årsredovisning för aktiebolag

Inkomstdeklaration

______________________________________________________________________________

Skatter

Vi håller oss uppdaterade inom skatteområdet.

Inkomstdeklaration

Preliminär inkomstdeklaration

______________________________________________________________________________