______________________________________________________________________________

Mariana Nilsson
Redovisningskonsult, ägare.

Jag har arbetat som redovisningskonsult sedan 2008 då jag arbetade på en revisionsbyrå
och tog sedan steget ut som egenföretagare i branschen 2013.
Jag har även tidigare erfarenhet från bla bankvärlden.

Arbetsuppgifter: löpande bokföring, löner, bokslut,
inkomstdeklarationer och årsredovisningar.

______________________________________________________________________________